naftowax.pl

Adwokat na pomoc

Nawet z pozoru proste sprawy związane z dziedziną prawa czy administracji są trudne do zrozumienia dla przeciętnego obywatela. Tym bardziej, w sytuacjach bardziej złożonych formalnie, praktycznie nikt bez przygotowania prawnego nie będzie wiedzieć, jak należy postępować. Do rzadkości nie należy, iż prawnik specjalizujący się w jednej dziedzinie nie ma zbyt ścisłej orientacji odnośnie innej gałęzi prawa. Specjalista od prawa handlowego tylko w zarysie będzie znać regulacje związane z prawem rodzinnym. Zapewne lektura kodeksów i przepisów wykonawczych pomogłaby takiemu prawnikowi w uzyskaniu odpowiedniej wiedzy, lecz jego praca raczej nie będzie go do takiego wysiłku zmuszać. Trzeba zatem wiedzieć, do jakiego prawnika z daną sprawą należy się udać. Pewne rozeznanie w tym względzie można uzyskać na stronie http://www.duracz-zalecka.pl. To adres kancelarii adwokat Izabeli Duracz-Załęckiej.KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Izabela Duracz-Załęcka
Szewska 2
87-100 Toruń
tel. 781 939 654